Nettilinssit.fiPiilolinssien hintavertailu

Nettilinssit.fi - Piilolinssit Alltomlinser.se - Linser i Sverige Lensshopper.co.uk - Contact Lenses in the United Kingdom Kontaktlinsenguide.de - Kontaktlinsen in Deutschland Lensshopper.com - Contact Lenses in the United States Lentillesdecontactonline.fr - Lentilles de Contact en France Lentiacontattoonline.it - Lenti a Contatto in Italia Kontaktlinseronline.no - Kontaktlinser i Norge Lensshopper.nl - Contactlenzen

Piilarinet

Oppimisvaikeudet ja heikentynyt näkökyky

Hyvän näkökyvyn tärkeyttä ei voi aliarvostaa lasten kuin aikuistenkaan kohdalla. Aikuisella on yleensä kyky ilmaista asia näön huonontuessa ja siten myös tehdä tarvittavat toimenpiteet näkövian korjaamiseen ennen kuin siitä on tullut vakava ongelma.

Sisällysluettelo

Lapsilla ei kuitenkaan ole samaa kykyä ilmaista mitä he näkevät ja mitä eivät, tai kuinka tarkalta esine näyttää. Joissakin tapauksissa he eivät ehkä edes tiedä näkevänsä huonommin kuin heidän kuuluisi. Tämä voi johtaa suuriin vaikeuksiin lapsella, koska oppimisvälineet kuten tietokoneet, kuvat ja kirjat ovat visuaalisia välineitä. Kun lapsen vaikeudet oppia on selvää, kuuluisi niin vanhempien kuin opettajienkin epäilyt kohdistua ensin tämän vaikeuksiin nähdä lähelle. Tällöin tulee tehdä perusteellinen näöntarkastus optikolla. Pelkän kaukonäön tarkastus ei ole riittävä. Toisinaan pelkkä silmälasien hankinta ri ittää, mutta joskus lapsen ongelma saattaa olla monimutkaisempi ja vaatia tarkempaa huomaavaisuutta.

ppimisvaikeudet ja heikentynyt näkökyky

Näkövirheen ja oppimisvaikeuksien välinen ero

Vanhempien ja opettajien tulee ensisijaisesti tietää näkövirheistä ja muista oppimisvaikeuksista johtuvien oppimisvaikeuksien välinen tärkeä ero. Kun näkemisvaikeudet haittaavat lapsen koulunkäyntiä ei se suinkaan tarkoita sitä, että lapsen olisi vaikeata oppia. Kun lapsen kyky nähdä tarkasti häiriintyy, hän ei kykene käyttämään kykyjään täysin ja energia kuluu näkemisen yrittämiseen.

Erityiset oppimishäiriöt ovat toisenlaisia. Tämän tyypin häiriöt rajoittavat lapsen kykyä puhua, lukea, kirjoittaa tai ajatella kuin toiset lapset. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että lapsella on kehityshäiriö, muttei se myöskään tarkoita sitä, että ongelmat johtuisivat heikentyneestä näkökyvystä tai kuulosta.

Samanaikaisia näkövikoja sekä oppimisvaikeuksia esiintyy toki lapsilla. Tässä tapauksessa saattaa näkövian korjaaminen auttaa lasta näkemään selvemmin, mutta oppimisvaikeudet voivat jäädä jäljelle. Vanhempien täytyy siksi selvittää kaikki syyt lapsen vaikeuksiin oppia. Tähän vaaditaan apua opettajilta, optikolta ja lastenlääkäriltä. Selvittämällä kaikki mahdolliset syyt paranee todennäköisyys, että vanhemmat löytävät todellisen syyn vaikeuksille, ja siten voivat auttaa lasta saamaan oikeanlaista tukea.

Tunnista erilaisten näkövikojen väliset erot

Tunnista erilaisten näkövikojen väliset erot

Jotta voisi paremmin ymmärtää näkövioista aiheutuvia oppimisvaikeuksia on tärkeätä tietää, että näkökyky tapahtuu silmien ja aivojen yhteistyönä. Näkövirheellä voi näin ollen olla erilaisia syitä. Tämä johtuu usein siitä, kuinka silmä taittaa valoa, mutta se voi myöskin johtua siitä, kuinka aivot tulkkaavat silmien näkemät kuvat. Tämä saattaa johtaa erilaisiin näkövirheisiin, jotka puolestaan luovat erityyppisiä oireita ja vaikeuksia oppia asioita.

Tavallisimmat näkövirheet jotka vaikuttavat lapsen kykyyn lukea ovat kaukotaittoisuus ja astigmatismi (hajataitto). Nämä ongelmat eivät yleensä estä lasta lukemaan kirjaimia taululta, kun taas likitaittoisuus aiheuttaa vaikeuksia nähdä kauas. Tavallisesti näiden näkövirheiden korjaamiseen riittää silmälasit tai piilolinssit. Joissakin tapauksissa oppimisvaikeudet sen sijaan saattavat johtua silmänterveysongelmista, jotka täytyy hoidattaa toisin menetelmin.

Muut näköviat voivat aiheutua ongelmista silmien erityistoiminnoissa. Esimerkkinä molempien silmien koordinointivaikeudet lukiessa. Muita ongelmia ovat silmien vaikeus akkommodaatioon, eli silmän kykyyn mukautua eri etäisyyksillä, tai silmän hienomotoriikka. Siinä tapauksessa lapsi saattaa hyvinkin kyetä lukemaan koko kirjaintaulun, mutta samalla valittaa vaikeuksista, kuten kirjainten näkemistä kahtena, silmien rasittumisesta tai päänsärystä.

Kun lapsi kärsii havaintokyvyn häiriöistä on tämä kykynemätön tulkitsemaan näkemänsä. Tämä tarkoittaa sitä, että nähdessään esineen lapsen aivot eivät kykene tunnistamaan tai yhdistämään sitä aikaisemmin näkemäänsä esineeseen. Kun lapsi käy optikolla rutiinitutkimuksessa, tutkii optikko usein vain mahdolliset taittovirheet tai silmänterveydelliset ongelmat. On tärkeätä varmistaa, että optikko etsii myös toiminnallisia vaikeuksia tai havainnointivaikeuksia, varsinkin jos on syytä epäillä näöstä aiheutuvia syitä lapsen oppimisvaikeuksiin. Optikon tulee myös tutkia värinäkö. Värinäköä ei yleensä yhdistetä oppimisvaikeuksiin, mutta se voi olla ongelma erityisesti nuoremmille lapsille koska värien käyttö on yleinen apuväline opetuksessa.

Tunnista oireet

Tunnista oireet

Nuoremmat lapset eivät usein ymmärrä jos näkö on muista lapsista poikkeava. Heille sumea tai muuten epätarkka näkö on normaalia. Toisaalta taas vanhemmat lapset saattavat kieltäytyä kertomasta ongelmistaan ollessaan häpeissään ja halutessaan välttyä silmälasien käyttämiseltä. Tietyt oireet voivat kuitenkin viitata näköongelmiin. Esimerkiksi lukiessaan saattaa lapsi pitää lukuaineistoa liian lähellä, hieroa tai räpytellä silmiään nopeasti tai täysin vältellä lukemista. Näkövioista kärsivät lapset voivat myös lukea hitaasti, hypellä sanojen yli tai sekoittaa keskenään samalta näyttäviä sanoja. He voivat nojata tai kääntää päätään johonkin suuntaan katsoessaan esinettä, valittaa päänsärkyä, kaksoiskuvia (kahtena näkemistä), tai heillä voi olla heikko keskittymiskyky.

Kun lapsen on vaikeata oppia ja ilmaisevat yhden tai useamman näistä oireista ja merkeistä tarvitaan läpikotainen näöntutkimus erikoiskoulutetulla optikolla. Varaa mieluiten aika optikolle, jolla on kokemusta näkövikojen aiheuttamista oppimisvaikeuksista. Jos näkövirheitä ei löydetä täytyy vanhempien varautua tarkempiin tutkimuksiin. Siinä tapauksessa tulee hakeutua asiantuntijan puoleen, joka tutkii muiden häiriöiden, esimerkiksi dysleksian, mahdollisuudet.

Kuinka ratkaista näön ongelmiin liittyvät oppimishäiriöt

Kun lapsen oppimisvaikeuksien on todettu johtuvan huonosta näöstä tulee optikon auttaa vanhempia löytämään tavan, jolla parhaiten hoitaa näköongelmien syyt. Usein tämä tarkoittaa silmälasien tai piilolinssien määräystä korjaamaan tiettyä taittovirhettä, esimerkiksi silmälasein, jotka helpottavat lukemista vähentämällä silmän rasitusta. Jos lapsella on muita oppimishäiriöitä näkövian ohella, pitäisi vanhempien, lääkärin ja opettajan välinen yhteistyö johtaa parhaimpaan tulokseen. Näön harjoittaminen on yksi vaihtoehto jonka optikko voi valita jos kyseessä olevaa ongelmaa ei voi korjata silmälaseilla tai piilolinsseillä, esimerkiksi vajavainen keskittymiskyky, huono näkömuisti tai huono binokuläärinen näkö. Siinä tapauksessa käytetään henkilökohtaista ohjelmaa, joka parantaa erilaisia oppimiskyvylle tarpeellisia näön toimintoja. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi erikoistuneita tietokoneita, prismoja tai erikoislinssejä. Mikä tahansa syy näön huononemiseen onkaan kyseessä on vanhempien tärkeätä keskustella lastensa kanssa niin, että nämä ymmärtävät, että sitä ei tarvitse hävetä.

Tarkistanut Catarina Ericson MSc Kliininen Optometria, Laillistettu Optikko

Lisää tietoja:

Oppimisvaikeudet
Tekijä: Håkan Nyman, Dr Med
Julkaistu: Psykologiguiden.se

Parhaat hinnat Biofinity

  • 2.
  • 31 €31
  • Shopping4net


Etsi lisää Biofinity piilolinssejä tästä!


Nettilinssit

Tietoa yrityksestämme | Ota yhteyttä | Yhteistyökumppanit | Lehdistö | Yksityisyyden suoja
Kerro kaverille | Sivukartta | RSS | Piilolinssien Historia


Nettilinssit.fi on piilolinsseistä tietoa jakava riippumaton sivusto, joka ei ole
yhdenkään jälleenmyyjän tai jakelijan yhteistyökumppani tai tytäryhtiö.

Copyright © 2006-2021 - Kaikki oikeudet pidätetään.